P.P.U.H. STER Sp. z o.o.

81 036 Gdynia
ul. Pucka 110 A
tel.: (+48 58) 782 20 61
fax: (+48 58) 782 20 62

REGON: 190890911

NIP: 583-10-17-359

Kapitał zakładowy: 240 000,00 PLN

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego NR 0000056599 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział KRS.

Rachunek Bankowy: 90 1060 0076 0000 3200 0101 5936

BPH S.A. O/GDYNIA